Garanterte innskudd utgjør en tredel av bankenes samlede gjeld og egenkapital. Dette garantiansvaret er kjernen i oppdraget til Bankenes sikringsfond. For å gi best mulig innsyn i garantiansvaret har vi laget en rapport som vi planlegger å oppdatere årlig. 

Her finner du rapporten for 2022.